Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin Belgelendirilmesi

Kaynakçılar, ya kendi fabrikalarında veya S&Q MART’ın Türkiye içindeki yerlerinde belgelendirilirler. Belgelendirme, kullanılan malzeme ve uygulama alanı ile ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Kaynakçıların gerekli yetkinliğe sahip olmaları durumunda, öngörülen belgelendirme sınavına girerek başarılı olmaları durumunda belgelendirilme gerçekleştirilir.

 

Belgelendirme aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir:

 • • Kaynakçının mesleki yetkinliğinin değerlendirilmesi (Eğitim, tecrübe),
 • • Kaynak numunelerinin Kaynak Prosedürüne WPS (Welding Procedure Specification) göre kaynatılması,
 • • Kaynak numunesinin test (Tahribatsız Muayene (NDT) ve gerekmesi durumunda Mekanik Testler),
 • Belgelendirme kararı.

 

 

Kaynakçının uygulama becerisi ve teorik bilgisinin sınavı, S&Q MART Personel Belgelendirme Departmanı tarafından gerçekleştirilir. S&Q MART, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından Kaynaçıların Belgelendirilmesi konusunda akredite edilmiştir. 

 

Tüm belgelendirme personeli, Akreditasyon Kuruluşu tarafından onaylanmış olup, EWF/IIW veya benzeri bir Uluslararası Kaynak Eğitimi’ne sahiptir. Bu yetkinlik seviyesi, düzenlenen ¨akredite¨ belgelerin her zaman, Avrupa ve Uluslararası gereksinimlere uygun olmasının güvencesini sağlar.

 

Kaynakçıların Belgelendirilmesi için geçerli olan Standartlar (Akreditasyon Kapsamı)

 

 • • EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Belgelendirme Testleri – Ergitme Kaynakları – Bölüm 1: Çelikler,
 • • EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Belgelendirme Testleri – Ergitme Kaynakları – Bölüm 2: Alüminyum,
 • • EN ISO 14732 Kaynak Personeli – Metal Malzemelerin Mekanize ve Otomatik Kaynağında görev yapan Kaynak  Operatörleri ve Kaynak Ayarlayıcılarının Belgelendirme Testleri,
 • • EN ISO 15618-1 Sualtı Kaynakçılarının Belgelendirme Testleri - Bölüm 1: Hiperbarik Islak Kaynak

 

Kaynakçı ve Kaynak Operatörleri, farklı standartlara göre de belgelendirilmektedir:  

 

 • • ASME Sec. IX Kaynak, Sert Lehim ve Ergitme Yetkinlikleri,
 • • AWS D1.1 Yapısal Çelik Kaynak Kodu – Çelikler
 • • AWS D1.5 Köprü Kaynak Kodu
 • • AWS D3.6M Sualtı Kaynağı Kodu
 • • API 1104 Boru Hatları ve İlgili Tesislerin Kaynak Standardı

 

Kaynakçıların PED Onayı

 

Yukarıdaki standartlara göre belgelendirilmiş olan Kaynakçı ve Kaynak Operatörleri, Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (PED) kapsamında, Basınçlı Ekipmanlar için onay alabilirler. S&Q MART, Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin PED Onayı konusunda, Onaylanmış Kuruluş (NB 2159) olarak yetkilendirilmiştir.

S&Q MART © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.