Tahribatsız Muayene Personelinin Belgelendirilmesi

S&Q MART, Tahribatsız Muayene Personelinin ISO EN 9712 ve ASNT - SNT-TC 1A standartlarına uygun olarak, eğitim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. Özgün eğitim programı ve uzman sertifikalı personeli ile;

 

 • • Görsel Muayene (VT), Seviye 1 ve 2
 • • Sıvı Pentrant Muayenesi (PT), Seviye 1 ve 2
 • • Manyetik Parçacık Muayenesi (MT), Seviye 1 ve 2,
 • • Ultrasonik Muayene (UT), Seviye 1 ve 2
 • • Radyografik Muayene (RT), Seviye 1 ve 2

Eğitim ve Belgelendirme faaliyetleri başlatılmıştır. Eğitim ve Belgelendirme hizmetlerimiz, IAS – USA tarafından ISO 17024 Standardına göre akredite edilmiştir.

Eğitim süresini en verimli şekilde değerlendirmek ve katılımcıların tecrübelerinden en yoğun şekilde faydalanmak için, eğitim programlarımız iki aşamalı olarak tasarlanmıştır:

 

 • ON-LINE Eğitim: Başvuru yapılan Muayene Yöntemi ile ilgili temel teorik bilgiler, On-Line ve web tabanlı olarak sunulmaktadır. Eğitim, bir çok görsel ve video çekimleri ile zenginleştirilmiş olup, her bölümün sonunda küçük bölüm sonu sınavları ile katılımcının bilgi seviyesini sınanmaktadır. Katılımcı, istediği bölümü, istediği sıklıkta tekrarlayabilmektedir. Katılımcının programa katılımı ve sınav başarısı, S&Q MART Mentoru tarafından izlenmektedir.

 

 • Saha Eğitimi: ON-LINE Eğitimi tamamlayan katılımcılar, S&Q MART tarafından tanımlanan tarihlerde S&Q MART laboratuvarlarına gelerek, saha uygulama eğitimlerine katılırlar. Uygulama eğitiminin başlamasından önce, teorik bilgiler güncellenir. Böylelikle, katılımcıların işyerlerinden ayrı kaldıkları süre, en düşük seviyede tutulmuş olur. Saha eğitimleri için öngörülen eğitim süreleri aşağıda verilmiştir:
 •  
 • • Görsel Muayene 1 Gün
  • Sıvı Penetrant Muayenesi 1 Gün
  • Manyetik Parçacık Muayenesi 1 Gün
  • Radyografik Muayene – Seviye 1 3 Gün
  • Radyografik Muayene – Seviye 2 2 Gün
  • Ultrasonik Muayene – Seviye 1 2 Gün
  • Ultrasonik Muayene – Seviye 2 3 Gün
 •  
 • Belgelendirme: Belgelendirme süreci, her bir Muayene Yöntemi ve Seviye için 1 gün olarak düşünülebilir.

Belgelendirme Ön Koşulları

S&Q MART, ISO EN 9712 Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme Programına katılabilmek için, adayların aşağıdaki ön koşulları yerine getirmesi gerekir:

 

 • Okuma yazma bilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Belgelendirmenin yapılacağı yöntem ve seviyede, EN ISO 9712 Madde 7.2.4 çizelge 2’ de belirtilen sürede bir eğitim kursunu başarıyla tamamladığını ispat eden dokümanı sunmak,
 • Belgelendirmenin yapılacağı yöntem ve seviyede EN ISO 9712 Madde 7.3.1 çizelge 3’ de belirtilen sürede bir deneyime sahip olduğunu ispat eden dokümanı sunmak,
 • • Göz doktoru veya bu konuda yetkili biri tarafından EN ISO 9712 Madde 7.4’e göre yeterli derecede görme şartlarına sahip olduğunu gösteren kanıtları sunmak.

 

Eğitim Ön Koşulu

Seviye 1 ve Seviye 2 belgelendirme adayı, başvuru yapılan muayene yöntemi ve seviyesine ilişkin eğitim gereksiniminin sağlandığının dokümante edilmiş kanıtını sunmalıdır. Eğitim gereksiniminin sağlanması, aşağıdaki şekilde dokümante edilmelidir:

 

• S&Q MART eğitimlerine katılım veya,

• S&Q MART tarafından onaylanmış ¨Eğitim Merkezleri¨ tarafından düzenlenmiş eğitimlere katılım belgesi veya

• ISO TR 25107 Standardına uygun, her bir muayene yöntemi ve seviyesine ait eğitim süresi ve eğitim içeriğinin için ayrı ayrı belirtildiği, eğitim programına katılım belgesi/dokümanı.

 

Belgelendirme için aday tarafından alınması gereken eğitimin asgari süresi, her bir Muayene Yöntemi için EN ISO 9712 Madde 7.3.1 Çizelge 3’ de verilmiştir. Eğitim saatleri, hem pratik, hem de teorik dersleri içerir.

 

Deneyim Ön Koşulu:

Seviye 1 ve Seviye 2 belgelendirme adayı, başvuru yapılan muayene yönteminde, en az aşağıdaki endüstriyel deneyimi dokümante edebilmelidir:

 

 

 

Muayene Yöntemi

Deneyim (ay)

Seviye 1

Seviye 2

            RT, UT          

3

9

MT, PT, VT

1

3

 

S&Q MART © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.