ASANSÖRLERİN PERİYODİK MUAYENESİ
 
GÜVENLİ BİR KENT, GÜVENLİ BİR YAŞAM İÇİN
ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİ YAPTIRIN...
YASAL MEVZUAT

T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (ile değişik) 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği “, mevcut asansörlerin işletme güvenliğini belirlemek için, asansörlerin yılda bir kez kontrol edilmesini zorunlu kılmaktadır. İlgili yönetmelik belediye veya organize sanayi bölgelerinin akredite A Tipi Muayene Kuruluşları ile görevlendirme sözleşmesi yaparak ilgili idarenin sınırları içerisindeki tüm asansörlerin kontrollerinin yapılması gerektiğini ifade etmektedir.

BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Belediye ve Mahalli İdarelerin asansörlerin kontrolleri konusundaki yükümlülükleri Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğindeki Madde 10 ‘da tanımlanmıştır. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre Belediye ve Mahalli İdareler;
¨Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü, yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.¨
Ve Madde 6: ¨Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili idare sorumludur.¨

BİNA SORUMLULARININ / YÖNETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bina sorumlusunun asansör konusundaki yükümlülükleri Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğindeki Madde 9 ‘da tanımlanmıştır. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre bina sorumlusu;

• Aylık periyotlarla asansörün bakımını yetkili bir bakımcı firmaya yaptırmalı;
• Belediyenin anlaştığı A Tipi Muayene Kuruluşu’na başvurarak asansörün test ve kontrollerinin gerçekleşmesini yıllık periyotlarla sağlamalıdır.

Yapılan bakım ve yıllık kontrol çalışmaları kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması içindir. Yönetmelik gereği, asansörlerin yıllık kontrolü yetkili bakımcı firmanın eşliğinde yapılmalıdır. Bu noktada bina sorumlusunun yönetmelikte tariflenen yükümlülüklerini yerine getirmesi, asansörün yıllık kontrollerinden sonra tespit edilen eksiklikleri ivedi bir şekilde yaptırması, eksiklikler giderilene kadar kullanımında can ve mal güvenliği açısından tehlike görülen asansörlerin (Kırmızı Etiketli) kullanımını engellemesi gerekmektedir.
Ayrıca her binada iki kişiden az olmamak üzere kurtarma konusunda bakımcı firmadan eğitim almış kişiler bulunmalı, kurtarma talimatları oluşturulmalı, bakımcı firma tarafından bir bakım defteri temin edilmeli ve asansörde yapılan tüm işlemler bu deftere kayıt edilerek bina sorumlusu tarafından muhafaza edilmelidir.


S&Q MART A.Ş
Girne Mah. Girne Cad. No:125-127 S&Q Mart Plaza 34852 Maltepe İstanbul, Turkiye Tel: +90(216) 518 02 02 Fax: +90(216) 388 38 34
S&Q MART AZERBAIJAN
Yasamal Rayonu, Beşir Seferoğlu Küçasi 133, SAT Plaza, 8-ci Mertebe Bakü Şehri, AZERBAIJAN T: +994(12) 594 33 34 F: +994(12) 597 33 34
S&Q MART ALGERIE
Route du Lycee Villa 2B Zeralda Algers, Algeria, Tel: +213 21 323 774 / +213 21 325 301 Fax: +213 21 325 128
www.sqmart.com