Beton Test ve Muayeneleri
Yapınızı tahrip etmeden onun hakkında detaylı bilgi sahibi olun.

Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılarak, inşaat esnasında veya sonrasında betonarme yapılarınızın durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Böylece betonarme yapınızın inşaat kalitesi ile ilgili önemli bilgiler elde edilebilir.

 

Büyük alanlar hızlıca muayene edilerek yapının özellikleri ve durumu hakkında detaylı rapor elde edilebilir. Elde edilen bu bilgiler, betonun basma dayanımını tespit için alınan karot numuneleri veya donatılarda oluşan korozyonu tespit etmek için pas payının kaldırılması gibi tahribatlı muayene numune sayılarının minimize edilmesinde kullanılabilir. 

 

Yapının genel durumu hakkında daha iyi bilgi edinmenin dışında, tahribatlı testler in sonuçlanması için geçecek zaman ve sonrasında gerekebilecek tamir işlemleri nedeniyle, zaman ve parasal yönden önemli tasarruflar sağlanabilir.

 

Tahribatsız muayene yöntemleri çok çeşitli uygulama aralıklarında kullanılabilir. S&Q MART, aşağıdaki uygulamalar yönelik cihaz parkına sahiptir:

 

 Her türlü donatının pas payı, dağılımı, lokasyonu ve korozyon durumunun belirlenmesinde,

 Ön germeli kablo ve ondüleli boruların yerleşimi ve harç oranlarının belirlenmesinde, 

 Elemanların, birleşme noktaları ve birleşme donatı bağlantılarının altında kalan harç dolguların kalite kontrolünde,

 Yapının et kalınlıkları, de-laminasyon (ayrılmalar), taş cepleri ve boşlukların tespitinde,

 Beton mukavemetinin ve beton homojenliğinin tespitinde,

 Cephe duvarları, döşemeler, membranlar ve zemin kaplamaları gibi farklı katmanlar arasındaki yapışmanın kontrolünde,

 Çatlak genişliği ve çatlak derinliğinin ölçülmesinde,

 Kazık uzunluğunun belirlenmesinde ve derinlik boyunca oluşan kesit değişikliği, yüzeyin altına yerleşme gibi anormalliklerin tespitinde,

 Yeraltına gömülü tank, boru ve kablolar ile yol geçişi ve betonarme yapılarının altlarının kazılmasında.

 

TAHRİBATSIZ MUAYENEDE (NDT) KULLANILAN EKİPMANLAR

 

 X-Ray – 7.5 MeV BETATRON - 1,5 m derinliğe kadar betonarme yapıların X-Işını ile kontrollerinin yapılması,

 Geo RADAR Sistemleri – Çift antenli sistemler ile derinlemesine ve detaylı ölçümlerin yapılması,

 Penetrasyon Tabancası ve Schmidt Çekici kullanarak beton mukavemet testleri,

 Portatif Deflektometre – Birleşmemiş maddelerin ölçülmesinde ve toprak dayanım kapasitesi ile sıkıştırmanın kalitesinin hızlıca belirlenmesinde kullanılır. Toprak, taş ve benzeri diğer bağlanmayan malzemenin Dinamik Deformasyon Katsayısının (EVD değeri) ölçülür, 

 Donatı Tespit Cihazı – Donatıların yerinin, beton pas payının ve donatı çaplarının tahribatsız yöntemle belirlenmesinde kullanılır. Darbe indüksiyon yöntemi ile girdap akımları kullanmak sureti ile ölçümler alınır,

 Ultrasonik Muayene Cihazları - PET Pile Echo Test Cihazı ve Ultrasonik Darbe Eko Cihazı (UPE).

 

 

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.