Tedarikçi Denetimleri
Tedarikçilerinizin kalite, çevre, iş güvenlik kriterlerinize uyumluluğunu ve üretim kapasitelerini S&Q MART Tedarikçi Denetim Programları aracılığıyla kontrol ederek tedarik zincirinizi koruyun…

Tedarik zinciriniz, en zayıf halkası kadar güçlüdür. İşletmenizin sorunsuz çalışmasını ve malların kesintisiz tedarik edilmesini sağlamanın tek yolu, potansiyel tedarikçileri tedarik zincirinize entegre etmeden önce iyice tetkik ederek değerlendirmektir.

 

S&Q MART tarafından yapılan Tedarikçi Denetimleri, potansiyel tedarikçilerinizin eksiksiz bir profilini oluşturmanın ve küresel tedarik zincirinizin güvenilir bir parçası haline gelmelerini sağlamanın, maliyet ve zaman açısından en etkin yoludur. S&Q MART-Denetim Raporu elinizde, denetlenen firmanın ürün ile ilgili gereksinimlerinizi karşılamaya yeterli olduğundan ve üretim başladıktan sonra da daha maliyetli kesintileri önleyebildiğinden emin olabileceksiniz.

 

Tedarikçi Denetimleri

 

Tedarikçi kalite yönetimi, iş süreçlerini gittikçe daha büyük oranda stratejik ortaklara aktaran ve tedarikçiler tarafından sağlanan ürün ve hizmetlere daha fazla bağlanan şirketler için çok kritik bir iş uygulamasıdır. Denetim süreci, tedarikçilerin satın alma sözleşmelerinde belirtilen seviyelerde veya bu seviyelerin üzerinde sürdürülebilir performans göstermelerini güvence altına alır. Düşük performans noktalarını zamanında iyileştirilebilecek, yüksek performans alanlarında kalite çalışmalarını destekleyecek, tedarikçi denetim prosedürleri ve kontrol listelerini geliştirmek için, en iyi endüstri uygulamaları esas alınır.

 

Deneyimli uzmanlarımız, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm üretim süreçlerinde tedarikçi denetimleri gerçekleştirir:

 

 Tedarikçilerin ön yeterliliği,

• Kalite denetimleri,

• HSE denetimleri,

• Gıda Güvenliği / Gıda Hijyeni denetimleri.

 

Değerlendirmeler uluslararası kabul görmüş denetim tekniklerine göre, titiz ve tarafsız yürütülür. Denetim ekipleri denetimlerin kapsamına ve müşteri beklentilerine uygun olarak oluşturulur. Böylece, denetlenen alanlar ve süreçlere teknik açıdan hakim en uygun denetim ekibi oluşturulabilir.

 

S&Q MART tarafından geliştirilen Tedarikçi Değerlendirme Programları, müşterilerimizin / paydaşlarımızın, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarının performansını en etkin şekilde değerlendirmelerini ve sürekli izlemelerini sağlar.

Müteahhit Yönetim Sistemi (Safe Supplier)

 

Safe Supplier Programı, Güvenli Müteahhit ve Güvenli Tedarikçiler ile güvenli tedarikçiler ile çalışmayı tercih eden İşveren’leri buluşturmayı amaçlayan bir Risk Yönetim ve Denetim Sistemi ‘dir.

 

Program, bir taraftan günümüzde artan tedarikçi kullanım ihtiyacı ile gelişen Tedarikçi Zincir Sistemi’nin güvenirliğini artırmayı, diğer taraftan da giderek ağırlasan İşveren yükümlülüklerinin paylaşıldığı bir bağımsız, 3. taraf denetim sistematiği ile daha güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Safe Care, bir Risk Yönetim Programı olup, özellikle çocuklara yönelik eğlence, oyun ve eğitim veren kurumlara uygun olarak tasarlanmıştır. Program, yasal yükümlülükleri, mutlaka sağlanması gereken asgari kıstaslar olarak tanımlarken, ulusal ve uluslararası kabul gören standart ve uygulamaları temel almaktadır..