Termik Santraller
Küresel iklim değişimleri ve enerjinin pahalılığı, kullanımda olan ve yeni yapılan termik santralların çevreye duyarlılığını ve enerji verimliliğini ön plana çıkarmaktadır.

Fosil Enerji (petrol, kömür ve doğal gaz) kullanımı dünya enerji tüketiminin %85’ini oluşturmaktadır. S&Q MART, konvansiyonel enerji santrallarının işletim emniyeti ve güvenirliğini artırmak için, yatırımcı, yapımcı ve işletmecilere bir dizi destek hizmetlerini sunmaktadır.

Hizmetlerimiz:

TASARIM
 • • Tasarım Değerlendirmesi ve Onayı
  • Tip testleri ve Onayı
  • Fizibilite Raporları
  • Yapısal Analizler

 

İNŞAAT & SAHA MONTAJI
 • • Tip testleri ve Onayı
  • 3. Taraf Gözetim ve Denetim (İmalat ve Saha Montajı)
  • Tedarikçi Denetimleri
  • Proje İlerleme Denetimleri
  • İnşaat İş Güvenliği Denetimleri
  • Kaynakçı Testleri ve Belgelendirme
  • Kaynak Yöntem Testleri ve Belgelendirme
  • Tahribatsız Muayeneler
  • Projeye Uygunluk Kontrolleri
  • Basınç Testi
  • Performans Testleri ve İşletmeye Alma Denetimi

 

İŞLETME VE BAKIM
 • • Yönetim Sistemleri Belgelendirme
  • Risk Değerlendirmesi
  • Bakım ve Onarım Çalışmalarının Gözetimi ve Belgelendirilmesi
  • Periyodik Muayeneler
  • Tahribatsız Muayeneler
  • ISG kapsamında Basınçlı Kap, Elektrik Sistemleri ve Kaldırma Ekipmanları  Muayenesi
  • Termal Kamera Ölçümleri
  • Korozyon Ölçümleri ve Analizleri
  • Hasar Tespit ve Analizleri
  • Risk Bazlı Muayene ve Tetkikler
  • Kalan Ömür Tayini
  • Emniyet Vanalarının on-line Muayenes
  • Ölçüm Aletleri Kalibrasyonu
  • Yan Hizmet Ölçümleri
S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.