Uygunluk Denetimleri
Doğru bir yatırım kararı için sektörel risklerin iyi anlaşılmasını gerekir. Uygunluk denetimi, şirket birleşmesi veya devralmalara yönelik yatırım kararlarını vermeden önce, sınırlamaları ve fırsatları tanımlamaya yarayan önemli bir risk yönetim aracıdır.

Uygunluk Denetimleri

 

Uluslararası ticaretin en önemli koşullarından birisi, sadakat, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine bağlılık ve sektöre özel kanun, yönetmelik, benzeri zorunlu düzenlemeler, uluslararası standartlar ile yerel ve uluslararası yönergelere uygun iş yapma becerisidir.

 

Uluslararası faaliyette bulunan kuruluşlar, sadece ulusal kanun, yönetmelik ve düzenlemelere değil, aynı zamanda uluslararası kabul görmüş standart, düzenleme ve rehberlere uygunluklarını sağlama ve dokümante etmek zorunda kalabilirler. Genel kabul görmüş iş yapma ilkelerine bağlılık, uluslararası alanda çalışmanın ön koşulu olabilir. Uyulmaması, müşteri kaybına, para cezalarına ve en kötü durumda şirket kapatmalarına yol açabilir.

 

Uygunluk denetimi, bir kurum veya kuruluşun ulusal ve/veya uluslararası yönetmelik ve düzenlemelere bağlılığının kapsamlı bir incelemesi olup, kuruluşları iş yapma şekilleri ile ilgili uluslararası kabul edilen uygulamaları geliştirmeye, uygulamaya ve sürdürebilirliğini sağlamaya teşvik eder.

 

Değerlendirme altındaki alanlar genellikle şunları içerir:

 

 Üretim ve hizmet kapsamı ve kapasitesi,

• Mesuliyet sigortaları (genel sorumluluk, işçi tazminatı vb.),

• Müşteri temsil ve ağırlama, armağan ve hediyeye yönelik iş ahlakı politikası,

• Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı politikaları,

• Malzeme depolama ve taşıma alanları doğrulaması,

• Test prosedürlerinin değerlendirilmesi,

• Tedarikçi yetkinliklerinin değerlendirilmesi,

• Müşteri/tedarikçi iletişimi ve müzakerelerinin koordinasyonu,

• Global standartlara uygun sosyal hesap verebilirliğe bağlılık,

• İş ve işçi güvenliği politikaları ve prosedürleri,

• Çevre koruma politikaları ve prosedürleri,

• Bilgi güvenliği, veri depolama ve koruma,

• Çalışanların eğitimi,

• Alacakların yaşlandırılması,

• Tedarikçilerin tüm düzenlemeleri karşıladığının güvenceye alınması,

• Kalite güvencesinin sağlanması,

• Üretim prosedürlerinin değerlendirilmesi,

• Tedarikçi kapasitesinin belirlenmesi,

• Dış kaynaklı yüklenicilerin performans takibinin yapılması.

 

Uygunluk değerlendirmesinde, şirket veya kuruluş türüne bağlı olarak, farklı yaklaşımlar geliştirilebilir. Tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olmak için, uygunluk değerlendirmesinin türüne göre hazırlanmış kontrol listeleri ve özel eğitimli denetçiler görev alır.

 

Uygunluk denetimi yapan denetçinin, aşağıdaki temel etik ilkelere uyması beklenir:

 

• Projeye odaklanma,

• Tarafsızlık,

• Mesleki yeterlilik ve özenli/dikkatli davranış,

• Gizlilik,

• Profesyonel davranış.

 

Tecrübeli denetçilerimiz, gözden kaçabilecek detay ve sapmaları ortaya çıkarak ve müşterimizin dikkatine sunarlar.

 

 

¨Teknik Due Diligence¨

 

Teknik Due Diligence, bir proje veya varlık(değer) ile ilgili olası riskleri ve tehditleri analiz eden ve değerlendiren bağımsız ve özel bir üçüncü taraf bir denetim hizmetidir.

 

S&Q MART, varlıkların ve şirketlerin satın alımları ve birleşmeleri destekleyen ¨teknik due diligence¨ çalışmaları yürütmektedir. Due diligence raporları, yatırım tercihlerini destekleyebilir ve/veya uygunsuzluk durumunda cezai yükümlülüklere maruz kalmayı azaltabilir. İlgili tarafların, bir varlığın veya projenin yönetimi, bakımı ve onarımı ile ilgili gelecekteki maliyetleri hesaplamasına ve planlamasına imkan verir.

 

Teknik due diligence - Risk Sermaye firmaları, Yatırım bankaları veya Satın alımı gerçekleştiren firmalara hararetle tavsiye edilen - yeni şirket/teknoloji yatırım sürecinin çok önemli bir bileşenidir.

 

Çoğu şirket, yeni bir şirket edinirken bir dizi yatırım hedefine sahiptir. Ürünü, varlıkları, altyapıları, süreçleri ve organizasyonu değerlendiren bir teknik durum tespiti, bu hedeflerin yatırımın tamamlanmasından önce yerine gerçekleşmesini güvence altına alır. Bu yönlere yönelik ayrıntılı bir bakış ve değerlendirme, yatırım firmasının yapmış olduğu varsayımları doğrulamaya yardımcı olur.

 

Profesyonel bir teknik due diligence süreci hızlı, verimli ve yatırım sorularına kolay ve anlaşılır cevap vermeye yeterli detaylarla sahiptir. Hedef şirketler genellikle üç perspektiften analiz edilir:

 

• Yatırımın içerdiği teknik riskler ve bunları azaltmanın maliyeti,

• Yatırım sonrası büyüme fırsatlarının hedefleri karşılamaya yardımcı olma durumları,

• Şirketin, korunması ve/veya geliştirilmesi gereken güçlü yönleri.

 

Teknik risklerin varlığı, nihai anlaşma koşullarını veya fiyatını etkileyebilir. Teknik due diligence maliyeti, bir şirket yatırımının büyüklüğü ve bununla ilintili faydalar ile karşılaştırıldığında önemsiz kalır.

 

Teknik durum tespiti, hedef şirketin teknolojisinin daha gerçekçi bir görünümünü ortaya koyar. Önemli sorulara cevap ararken teknik ekibin öne çıkan özelliklerini ve işlevsel bozuklukları kolayca ortaya çıkarır. Böylece, yatırım sonrası ilk yönetim kurulu toplantısında birçok sürprizin önüne geçer.

 

S&Q MART uzmanları, çeşitli sektörlerde Teknik Due Diligence hizmeti vermektedir. Projelerimiz genel olarak, bir tesisin veya terminalin her yönünün – örn. kurulum ve makinelerden, mevcut bakım planlarına ve gelecekteki yatırım gereksinimlerine kadar - değerlendirmesini içerir.

 

Uluslararası projelerin planlama, tasarım, inşaat ve uygulamaları konusundaki kapsamlı endüstri tecrübemiz, ¨Teknik Due Diligence¨ konusunda bizi kararlı bir iş ortağınız yapar:

 

• Varlıkların mevcut durumların tespiti,

• Risklerin analizi,

• Güvenlik risklerinin analizi,

• Yönetmeliklere uyum, lisans ve izinleri gözden geçirme,

• Çevresel riskleri gözden geçirme,

• Hizmetten çıkarma maliyetlerini değerlendirme,

• Dokümantasyon ve raporlarla,

• Maliyetlerin tahmini.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.