İmalat Süreci Kontrolleri
Tedarik zincirine giren hatalı malzeme riskini ortadan kaldırın veya en aza indirin… Çıtayı siz koyun, karşılanmasını biz sağlayalım.

Fabrika İmalat Denetimi hizmetlerinin seviyesi, ilgili ekipman, satınalma siparişi gereksinimleri ve ekipmanın tabi olduğu teknik şartname/standartlar (ulusal ve uluslararası) ile doğrudan bağlantılıdır. Denetim seviyesi, her iki tarafın beklentilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için müşteri ile birlikte gözden geçirilir.

 

Her malzeme veya ekipmana atanan kritikliğe bağlı olarak, bir Üretim Öncesi ve/veya Denetim Öncesi Toplantı düzenlenir. Toplantı sırasında tüm taraflar denetim kapsamını, denetim yerlerini, iletişim kanallarını tartışır ve Kalite Kontrol Planının önerilen muayene programında mutabık kalırlar.

 

Dünya çapında mevcut, deneyimli ve nitelikli uzman kadro havuzumuz yardımı ile imalatların yapıldığı bölgelerde, gerekli deneyim ve sertifikasyona sahip teknik uzman sağlayarak, müşterilerimize uygun maliyetlerle etkin hizmet sunulmaktadır.

 

Muayene edilen ekipman:

 

• Kazanlar, Isıtıcılar, Isı Eşanjörleri,

• Basınçlı Kaplar,

• Atmosferik Depolama Tankları,

• Kryejonik Tanklar,

• Kompresörler, Türbinler,

• Vanalar, Flanşlar,

• Pompalar, Döner Ekipmanlar,

• Dövme ve Döküm Parçalar,

• Çelik Konstrüksiyonlar ve Konstrüksiyon Elemanları,

• Borular, Boru Skidleri,

• Hat boruları, kaynaklı ve dikişsiz,

• Kreyn ve Vinçler, Kaldırma ekipmanları,

• Asansörler,

• Konveyörler, Taşıma ekipmanları,

• Transformatörler,

• Elektriksel paneller,

• Kablolar, Switchler,

• Enstrümantasyon, vd.

 

Fabrika İmalat Denetimleri

 

Fabrika imalat denetimleri, tedarikçinin tesislerinde yürütülen gözetim ve muayene faaliyetleridir. Bu hizmet, özellikle petrol ve doğal gaz, petrokimya, enerji üretimi, boru hatları, deniz, madencilik, altyapı, nakliye ve yenilenebilir enerji endüstrilerinde, müşteri satın alma departmanlarının dünya çapında pek çok farklı üreticiden önemli miktarda ürün tedarik edebileceği sektörlerle ilgilidir.

 

Ana faydalar:

 

• Üreticiler tarafından sağlanan ekipman, ürün ve bileşenlerin istenen kalitede üretilmesini sağlayarak, projenin geliştirilmesini ve sorunsuz sürdürülmesini sağlar,

 

• Sipariş edilen ürünlerin müşteri ve üretici firma arasındaki sözleşmede belirtilen uluslararası veya ulusal kod, standartlar ve teknik şartlara uygunluğu, ürünler sevk edilmeden önce doğrulanır,

 

• Ürün üzerindeki olası kusur ve uygunsuzlukları, kaynağında tespit eder,

 

• Sahada oluşabilecek arıza ve hasarlar nedeniyle, güvenlik sorunlarını ve ek maliyetler riskini en aza indirmek veya önlemek için müşteri beklentilerine uyum önceden belirlenir.

 

Uzman denetçilerimiz, mekanik parçaların, elektriksel ürün ve bileşenlerin sözleşme şartnamelerine, uluslararası kod ve standartlara uygunluğunu belirlemek için, ikinci ve üçüncü taraf denetimleri (3.2 Sertifikasyonu) gerçekleştirirler.

 

Raporlar, aşağıdaki aşamalardan bazılarının veya hepsinin uygulanmasını takiben müşterinin gereksinimleri doğrultusunda düzenlenir:

 

• Denetim Öncesi Toplantı

• Ara/İmalat Süreci Denetimleri - imalat ve teste nezaret/izleme/bekleme noktası/ gözden geçirme noktaları

• Son Kontrol ve Fabrika Kabul Testleri (FAT)

• Dokümantasyon İncelemesi

• Yükleme Öncesi Kontroller

 

Teslimat programlarınız, proje takip denetimi hizmetlerimiz ile güvence altındadır...

 

Üretim ve tedarik zinciri süreçleri daha karmaşık ve rekabetçi hale geldikçe, uluslararası projelerin tedarik, yönetim ve koordinasyonu gittikçe zorlaşmaktadır. Proje takip denetimi hizmetlerimiz, üretici firmaların denetimi, üretim planları ile kapasitesinin değerlendirilmesi ve üretim ilerleyişinin periyodik takibi yoluyla projelerinize değer katar.

 

Proje Takip Denetimleri (Expediting)

 

Proje takip denetimleri, malların, malzemelerin veya ekipmanların üretim programlarının, farklı iş geliştirme aşamalarında (proje, üretim veya teslimat aşamaları) proje takvimine uygun şekilde sürdürülmesini ve sözleşme teslimat şartlarının yerine getirilmesini sağlar.