Periyodik Denetimler
İşletmeye hazır olma ve İşletme güvenirliği, bir tesis veya ünitenin verimli işletiminin önemli parametreleri arasındadır...

Varlıklarınızın güvenliğini sağlamak ve gereksinimlere, standartlara, yönetmeliklere ve yasalara uymak için gerekli tüm hizmetleri sağlıyoruz…

 

Plansız duruş ve hasarların yol açtığı gerçek maliyetler, birçok kuruluşun tahminlerinin ötesinde boyutlara ulaşabilir. Tek bir ünitede oluşacak en basit bir hasar bile, yarattığı zincirleme etki ile bir üretimi birimini çökertebilir veya plansız duruşlara neden olabilir. 

Hasarın, “İş Sağlığı ve İş Güvenliği”nin yanı sıra “Çevresel Etki” boyutları da önem kazanabilir.

Saha tecrübesine sahip uzman kadromuz, yüksek maliyetli tamirlerin ve duruş sürelerinin azaltılmasında ve imalatta oluşacak gecikmelerin önlenmesinde yardımcı olurlar.

 

S&Q MART Periyodik Muayene hizmetleri TÜRKAK ve IAS (International Accreditation Services) – USA tarafından akredite edilmiştir. TÜRKAK ve IAS, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)’nin üyesidir.

 

 

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.