Yenilenebilir Enerji Santralleri
Yenilenebilir enerji kaynaklı güç santrallerinin sayısı, bir çok ülkenin temiz enerji politikaları doğrultusunda her geçen gün daha da artmaktadır. Yeşil enerji kaynakları arasında en fazla gelişme kaydedenleri ise güneş ve rüzgar santralleridir.

Hidro elektrik enerji, en büyük alternative enerji kaynağı olmasına ragmen, jeo-termal ve biyo-kütle enerji santralları, pazarda büyük ilerleme kaydetmektedirler.

 

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile beraber, Birleşmiş Milletler’in 2015 yılının sonunda organize ettiği 21. Tarafların Konferansı (COP 21)’nda uluslararası cemiyet tarafından kabul edilen düşük karbon’lu geleceğin sağlanabilmesi için en önemli iki kavram olmuştur. Yenilenebilir Enerji kullanımı, sadece düşük karbon salınımını değil, aynı zamanda – bazen daha fazla ön plana çıkan - enerji güvenliğinin artırılması ve yerel salgılanan zararlı atıkların azaltılmasını destekleyen politikalar tarafından yönlendiirmektedir.
 

Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını, Türkiye’de üretilen ekipmanlar için sağladığı çeşitli teşvikler ile desteklemektedir (28365 sayı no’lu Resmi Gazete). S&Q MART, Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Ürün Belgelendirilmesi kapsamında, Enerji Bakanlığı tarafından kabul edilen ve ISO 17065’ göre akredite Ürün Belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Bunun yanı sıra S&Q MART, enerji üretiminin sürekliliği ve güç santrallarının işletme güvenliğini desteklemek amacıyla, yatırımcı ve enerji üreticileri için aşağıdaki destek hizmetleri sunmaktadır:

 

YATIRIMICILAR

• Proje İlerleme Denetimleri
• 3. Taraf Gözetim ve Denetim (İmalat ve Saha Montajı)
• Ürün Belgelendirme • CE Belgelendirme
• Performans Testleri ve İşletmeye Alma
Denetimi • Teknik Mevcut Durum Analizi ¨Due Diligence¨
• Tesis Değerleme
• Risk Değerlendirmesi

 

ÜRETİCİLER, BAKIM ONARIM FİRMALARI

• Tasarım Değerlendirmesi ve Onayı
• Tip testleri ve Onayı
• CE Belgelendirme
• 3. Taraf Gözetim ve Denetim (İmalat ve Saha Montajı)
• ISO 3834, EN 1090 Belgelendirme
• Kaynakçı Testleri ve Belgelendirme
• Kaynak Yöntem Testleri ve Belgelendirme
• Tahribatsız Muayeneler
• Isıl-işlem
• Projeye Uygunluk Kontrolleri
• Basınç Testi

 

İŞLETMECİLER

• Yönetim Sistemleri Belgelendirme
• Risk Değerlendirmesi
• Bakım ve Onarım Çalışmalarının Gözetimi ve Belgelendirilmesi
• Periyodik Muayeneler
• Tahribatsız Muayeneler
• Betonların Tahribatsız Muayenesi
• Kaynakçı Testleri ve Belgelendirme
• Kaynak Yöntem Testleri ve Belgelendirme
• Isıl-işlem
• ISG kapsamında Basınçlı Kap, Elektrik Sistemleri ve Kaldırma Ekipmanları Muayenesi
• Termal Kamera Ölçümleri
• Korozyon Ölçümleri ve Analizleri
• Hasar Tespit ve Analizleri
• Risk Bazlı Muayene ve Tetkikler
• Kalan Ömür Tayini
• Emniyet Vanalarının on-line Muayenesi
• Ölçüm Aletleri Kalibrasyonu
• Yan Hizmet Ölçümleri

 

 

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.