Kalite Güvencesi
Kaliteyi çok önemsiyoruz. Kalitenin güvenirliğini ve sürekliliğini sağlamak için uzmanlarımızın tarafsızlığına ve kuruluş değerlerimize bağlılığına büyük önem veriyoruz.

S&Q MART, müşteri memnuniyeti, yasal gereksinimleri ve kuruluş içi beklentileri karşılamak üzere, ISO 9001 standardının temel ilkelerini içeren ve verdiği hizmetleri kapsamına alan akreditasyon standartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi işletir.

 

Kalite Yönetim Sisteminin amacı, aşağıda tanımlanan politika ve hedefleri, etkin bir yönetim ve sürekli iyileştirme yolu ile gerçekleştirmektir:

 

 Müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız ile yakın işbirliğini benimsemek.

 Kurumsal bağlılığı yüksek, güvenilir ve saygın bir hizmet kuruluşu olarak geniş kabul ve tanınırlığa ulaşmak.

 Pazar gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak amacıyla, hizmetlerimizi ve kalite sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.

 Müşterilerimizin spesifik gereksinimlerini destekleyecek özgün çözümler geliştirmek.

 

Bu hedeflere ulaşmak için,

 

Müşteri Odaklılık

 

 Müşteri beklentilerini takip etmek, pazar araştırmaları yapmak.

 Müşteri memnuniyetini takip etmek ve sürekli ölçmek.

 Tüm hizmetlerimizi ulusal/uluslararası güncel standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.

 Hizmetlerimizin tümünü akreditasyon kapsamına alarak, çalışmalarımızın güvenirliğini artırmak.

 

Personel

 

 Tüm S&Q MART çalışanlarının, S&Q MART’ ın genel kalite politikasını ve prosedürlerini bilmesini ve uygulamasını sağlamak.

 Çalışma alanlarımız ile ilgili yüksek seviyede bilgi ve uygulama pratiği geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak.

 Tüm S&Q MART çalışanlarının, genel ve yaptıkları çalışmalara özel kalite dokümantasyonunu öğrenmesini ve uygulamasını sağlamak.

 Çalışanlarımızın, iç ve dış eğitim, seminer, kurs veya fuarlara katılmaları yolu ile kendilerini geliştirmelerini sağlamak,

 Şirket içinde araştırmacılık, yenilikçilik ve atılımcılığı teşvik etmek.

 

Sosyal Sorumluluk

 

 Bilgi birikimimizi müşteriler, tedarikçiler, meslek odaları, eğitim kurumları ve diğer paydaşlarımız ile eğitim ve seminerler yolu ile paylaşmak.

 Çalışmalarımızda kaynakların verimli kullanılmasına dikkat ederek, çevreye karşı duyarlılığı geliştirmek.

 

Sürekli İyileştirme

 

 S&Q MART kalite politikalarını, mümkün olduğunca ölçülebilir kalite hedeflerine çevirmek ve bu hedefleri düzenli aralıklarla gözden geçirerek, politikaların etkinliği değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

 Müşteri gereksinimlerine cevap verecek yeni ve en son teknolojik yatırımları gerçekleştirmek.

 Hizmetlerimizin tümünü akreditasyon kapsamına alarak, TÜRKAK ve/veya IAS tarafından akreditasyonunu sağlamak ve mevcut akreditasyonlarımızın kapsamını genişletmek ve korumak.

 

Hedeflerine ulaşmak için S&Q MART, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024, ISO 17025 ve ISO 17065 standartlarına uygun olarak akredite olmuştur.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.