İş Ahlakı

Tüm S&Q MART çalışanları,

 

• Yasal yükümlülüklere en üst seviyede uyar,

• S&Q MART’ın iş ahlakı ve çalışma prensipleri ile çelişen veya genel ahlak ilkelerine aykırı durumları, S&Q MART’a bildirir,

• Hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşlara karşı tarafsız, eşit ve dengeli davranır,

• S&Q MART’ın konumunu ve yaptırım gücünü, kişi ve kuruluşlara karşı haksız şekilde kullanmaz,

 İş güvenliği ve çevre sağlığı ile ilgili tüm yasal gereksinimlere uyar,

• Çalışmaları sırasında şahit oldukları, iş güvenliğine aykırı durumları, S&Q MART’a veya saha güvenlik uzmanlarına bildirir,

• Çalışmaları sırasında şahit oldukları, çevre sağlığı ile ilgili uygunsuzlukları S&Q MART’a veya saha yetkililerine bildirir,

• Çalışılan kuruluşlar ile ilgili özel veya gizli bilgileri, 3. şahıslara karşı gizli tutar. Bu bilgiler:

 

• Sözleşmeler,

• Finansal konular,

• Pazarlama,

• Operasyon planları,

• Teklifler,

• Kişilere ait özel bilgiler ve ücret bilgilerini kapsar,

 

• Bu anlamda, işi ile ilgili olmayan veya yetkisi olmayan her türlü gizli bilgileri almayı reddeder,

• Hiçbir şekilde veya koşulda, işin alınması, yapılmasını veya değerlendirmesini etkilemek amacıyla,

 

• S&Q MART’ın iş yaptığı kurum, kuruluşlara, onların çalışanlarına veya temsilcilerine,

• Resmi kurum ve kuruluşlara, onların çalışanlarına veya temsilcilerine,

• Politik partilere, onların çalışanlarına veya temsilcilerine,

 

doğrudan veya dolaylı şekilde, ödeme veya maddi değeri yapmaz, teklif etmez, onaylamaz veya taahhüt etmez,

 

• Çalışma yaptığı veya iş ilişkisi içinde olduğu kurumlardan, hediye, promosyon, para veya maddi değer kabul etmez,

• Çalışmalar ile ilgili sorgulama, değerlendirme ve raporlamalarında sahip olduğu yetkinlikler çerçevesinde, idari olarak tamamen bağımsız hareket eder,

• S&Q MART’ın diğer bölümleri ile olan ilişkilerinde, hizmet verilen kuruluşa karşı bağımsızlığını ve tarafsızlığını korur.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.