CE İşaretleme
CE işaretli ürünleriniz ile tüm dünyada rekabet avantajı kazanın.

CE İşaretleme, AB Yönetmelikleri (Direktifler) kapsamına giren sanayi ürünlerinin, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak üretildiklerini ve bu uygunluğun Onaylanmış Kuruluşlar (Notified Body) tarafından doğrulandığını ifade eder. CE İşareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde;

 

 İnsan can ve mal güvenliğini sağlayacağını,

 Bitki ve hayvan varlığı ile

 Çevreye zarar vermeyeceğini,

 

diğer bir ifadeyle ürünün güvenli olduğunu gösteren bir işarettir. S&Q MART, NB 2159 tanım numarası ile aşağıdaki Yönetmelikler kapsamında Onaylanmış Kuruluş hizmetleri sunmaktadır:

 

 2014/68/AB – Basınçlı Ekipmanlar

 2014/29/AB – Basit Basınçlı Kaplar,

 

 

2159 

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.