Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü
Bağımsız Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olarak, tarafsızlığımızı ve saygınlığımızı korumaya büyük özen gösteririz. İş ortaklarımızın gizlilik ilkelerine saygı duyarken, işlerimizi yaparken çıkar çatışmasını önleme sorumluluğumuzu sürekli dikkate alırız.

S&Q MART faaliyetlerini, çalışma hayatının ilkelerine bağlı ve kişisel ahlaka büyük önem vererek sürdürür. Çalışmalarımızı, kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda iş ortaklarımızı destekleyecek ve  uluslararası alanda rekabet güçlerini artıracak şekilde düzenlerken, diğer yandan endüstrimiz ve toplumumuzun yararına, yaratıcılık (inovasyon), sürekli gelişim ve verimliliği sürekli destekliyoruz.

 

S&Q MART akreditasyon kapsamında verdiği hizmetlerde, kurumsal olarak ve kişisel bazda, bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyabilmek ve gizlilik ilkelerine bağlı kalabilmek için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder.

 

Bu taahhüdünü yerine getirmek için, S&Q MART Üst Yönetimi aşağıdaki kuralları uygular:

 

• S&Q MART ve şirket ortaklarının, herhangi bir şekilde ortaklık ilişkisi içinde bulundukları kuruluşlara, akreditasyon kapsamındaki hizmetleri vermez.

 

• S&Q MART tasarım, üretim ve bakım hizmetleri vermez.

 

• Son iki yıl içerisinde, önceden çalıştığı şirketlerde üretim, bakım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan S&Q MART dahili ve harici personeli, ilgili kuruluşta akreditasyon kapsamında yapılacak faaliyetlerde görevlendirilmez.

 

• Son iki yıl içerisinde danışmanlık ve kurumsal eğitim hizmeti verilen kuruluşlara, akreditasyon kapsamına giren aynı konularda hizmetler verilmesine izin verilmez.

 

• Projelerde görev alan harici uzmanların ve taşeronların, son iki yıl içerisinde danışmanlık ve eğitim hizmeti verdikleri kuruluşlara, akreditasyon kapsamına giren aynı konularda hizmet vermelerine izin verilmez.

 

• S&Q MART personelinin veya harici uzmanların son iki yıl içerisinde önceden çalıştığı kuruluşlarda, akreditasyon kapsamına giren aynı konularda görev alması engellenir. 

 

• S&Q MART’ın bölümleri arasındaki bağımsızlığı korumak için, her bölümün yönetsel özerkliği korunur. Departman ve Bölüm Müdürleri, aralarında herhangi bir etkileşim olmayacak şekilde, doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak görev yapar.

 

• Akreditasyon kapsamında çalışan personelin ve harici uzmanların, ücret, prim ve performans değerlendirmesinin, verilen hizmetin sayısı, bedeli ve sonuçlarından bağımsız olmasını sağlanır.

 

• S&Q MART, hizmet verdiği müşteriler ile verdiği hizmetin içerik ve  sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini sağlar ve bu bilgilere müşteri dışındaki kişilerin ulaşmasını engellemek için gerekli tedbirleri alır.

 

• S&Q MART tarafından yapılan çalışmalar sonucu üretilen her türlü doküman ve kayıt bu gizlilik ilkesi çerçevesinde, saklama süresi boyunca muhafaza edildikten sonra imha edilir.

 

• Akreditasyon standartlarında belirtilenlerin dışında, özel bir ürün veya müşteri hakkındaki bilgiler (şikayet vb), firmanın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmaz. Bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilir.

 

Tüm S&Q MART çalışanları, sorumluluk bilinci içerisinde bu bilgilerin gizliliğini sağlayacağını yazılı olarak taahhüt etmektedir. Bu taahhüt, proje bazında görev alan harici uzmanlar ve taşeronlardan da, yazılı olarak alınır.

 

S&Q MART ürün belgelendirme faaliyetlerine yönelik politika ve prosedürler ayrımcı olmayan, her başvuru sahibine eşit yaklaşımı öngören niteliktedir. Prosedürler, başvuru sahiplerinin erişimine zorluk çıkarmayacak ve engel olmayacak şekilde oluşturulmuştur.

 

S&Q MART ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamı içerisinde yer alan tüm alanlarda, her başvuru sahibi hizmet talep edebilir.

 

S&Q MART ürün belgelendirme faaliyetlerine erişim, hizmet talep edenin büyüklüğü, herhangi bir birlik veya gruba üyelik, daha önceden verilmiş olan hizmetlerin durumu gibi herhangi bir kritere bağlı değildir. Ayrımcılık oluşturabilecek farklı mali veya benzer şartlar istenmemektedir.

 

S&Q MART ürün belgelendirme şartları, değerlendirme, gözden geçirme ve karar süreçleri talep edilen belgelendirme kapsamı ile ilgili sınırlandırılmıştır.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.