ISG Kapsamında Muayeneler
Güvenli iş makineleri, güvenli iş ortamının vaz geçilmez unsurudur. Periyodik muayeneler, iş makinelerinizin güvenliğini garanti eder.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektedir. Yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Basınçlı Kaplar

 

 Buhar kazanları, Kızgın yağ kazanları

 Kalorifer kazanları

 Kompresör hava tankları 

 Hidrofor, Genleşme tankları

 Sıvılaştırılmış LPG tankları 

 Kreyojenik tanklar

 Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar

 Emniyet vanalarının testi ve ayarı

 

Kaldırma, İletme Ekipmanları

 

 Forklift, lift, transpalet

 Vinç, caraskal

 Kule vinç

 Mobil vinç

 Araç kaldırma lifti

 Yürüyen merdiven / yürüyen bant

 Zincir sapan, bez sapan, çelik halat

 Asma iskele, yapı iskelesi, kalıp iskelesi

 

Tesisatlar

 

 Yangın tesisatı, hortumlar ve motopomplar

 Yangın sistemi

 Yangın algılama sistemi

 Havalandırma tesisatı

 Klima tesisatı

​​​ Boru tesisatları

 Elektrik tesisatı

 Topraklama tesisatı

 Paratoner

 AG pano kontrolleri

 OG pano kontrolleri

 Termal Kamera ile pano kontrolü

 

S&Q MART, 2006 yılından itibaren TÜRKAK tarafından Akredite A tipi Muayene Kuruluşu olarak Basınçlı Kap, Kaldırma Ekipmanları ve Elektrik Tesisatlarının periyodik muayenelerini makina ve elektrik mühendislerinden oluşan uzman kadrosu ile gerçekleştirmektedir.
S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.