Ürün Belgelendirme
IAS – USA tarafından akredite Ürün Belgelendirme hizmetlerimizle yatırımcıları devlet teşviklerinden yararlandırıyoruz

T.C. Enerji Bakanlığı, cari açığın küçülmesi, yerli imalatın desteklenmesi ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji alanında güçlü bir endüstriyel altyapının oluşması için, yerli üretimi öne çıkaran bir teşvik sistemi hazırlamış ve kanun 28365 sayı no’lu Resmi Gazetede yayınlanarak onaylanmıştır. S&Q MART, sahip olduğu akreditasyon ile yatırımcıları bu teşvikten yararlandırmaktadır:

• Hidro-Elektrik Santralları,

 Rüzgar Santralları,

 Fotovoltaik (Solar) Enerji Santralları,

 Jeo Termal Enerji Santralları,

 Biyokütle Enerji Santralları.

 

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.