Tahribatsız Muayene
Tahribatsız Test ve Muayene Yöntemleri, doğru ve yerinde uygulanması durumunda etkileyici sonuçlar veren önemli bir Kalite Güvence aracıdır.
Uygulanacak yöntemin kabiliyet ve sınırlarını kavramanın yanı sıra, testlerin uygulaması ile ilgili bir dizi standart ve şartnamenin bilinmesini gereklidir.

Tahribatsız Muayeneler, malzeme ve parçaların kullanımlarını etkilemeyecek veya parçayı tahrip etmeyecek şekilde muayene edildiği yöntemleri tanımlayan bir kavramdır. Tahribatsız muayeneler, malzeme veya parça içindeki veya yüzeyindeki hata ve kusurların bulunmasında, boyutlarının ve konumlarının belirlenmesinde kullanılabilir.
 

Tahribatsız Muayeneler, aşağıdaki koşul ve şartlarda uygulanır:

 

 Hasarların ve olası kazaların önlenmesinde,

 Maliyetlerin azaltılmasında,

 Ürün güvenirliğinin artırılmasında,

 Bir gereksinimin karşılanması ile ilgili kabul durumunun belirlenmesinde,

 Tamir koşulları hakkında bilgi sağlaması amacıyla.

 

S&Q MART Tahribatsız Muayene Laboratuvarı, IAS – USA tarafından ISO 17025 Standardına göre akredite edilmiş olup, aşağıdaki kapsamda hizmetler sunulmaktadır:

 

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.