Gizlilik & Güvenlik

S&Q MART Tüm Gözetim, Laboratuvar, Muayene ve Belgelendirme faaliyetlerinde müşterilere ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini sağlamakta ve müşteri dışındaki kişilerin ulaşmasını engellemektedir.

 

S&Q MART yapılan her türlü çalışma sırasında müşterilere ve muayene sonuçlarına ait bilgilerin gizliliğini korumakta, geçerli olan kanunlarla uyumlu gerekli iç düzenlemelere sahiptir. Verilen hizmete uygun olarak kullanılan akreditasyon standardında belirtilenlerin dışında, özel bir ürün veya müşteri hakkındaki bilgiler (şikâyet vb), firmanın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir taraflara açıklanmaz. Bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilir. Müşteri haricindeki kaynaklardan sağlanan müşteri hakkındaki bilgi, S&Q MART tarafından gizli olarak ele alınır. S&Q MART, gizli bilgilerin (dokümanlar, kayıtlar vb.) güvenli olarak saklanması için gerekli ortamı sağlamaktadır.

 

Departmanlar tarafından yapılan çalışmalar sonucu üretilen her türlü doküman ve kayıt bu gizlilik ilkesi çerçevesinde, saklama süresi boyunca muhafaza edildikten sonra belirlenmiş yöntemler ile imha edilir.

 

Tüm S&Q MART çalışanları sorumluluk bilinci içerisinde bu bilgilerin gizliliğini sağlayacağını yazılı olarak taahhüt etmektedir. Bu taahhüt, proje bazında görev alan harici uzmanlar ve taşeronlardan da, yazılı olarak alınmaktadır.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.